Kayıt düzeyi: Temel

OÇEP'e kayıt olmanın ön koşulu; kursiyerin “omikler” e ilişkin bilişim zorluklarının üstesinden gelebilmek için asgari bir Bilgi, Beceri, Sorumluluk ve Özerklik sahibi olması gerekmektedir.

Konu alanı Tanımlayıcılar: Bilgi, Beceriler, Sorumluluk ve Özerklik
Biyoloji Kursiyer şunları yapabilmelidir:
 • Biyokimya, genetik, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, sistem biyolojisi, evrimsel teori, (düzenleyici) genomik, yeni nesil dizileme, proteomik / kütle spektrometrisi gibi temel konuları anlamak.
Bilgi İşlem

Kursiyer şunları yapabilmelidir:

 • Temel kodlama becerileri gerektiren basit bir program mantığını anlamak ve yazabilmek: metinleri işlemek, dosyalar ile çalışmak, basit koşulları uygulamak;
 • Temel programlama tekniklerinin kullanımı: listelerle, çağrışım dizileriyle ve düzenli ifadelerle çalışmak. Fonksiyonların yazılması, temel algoritmaların programlanması;
 • Hata ayıklayıcı ve bir sürüm kontrol sistemi kullanabilmek;
 • Bilimsel ve istatistiksel analiz yazılım paketleri ve açık kaynak kodlu yazılım depoları kullanabilmek;
Matematik

Stajyer şunları yapabilmelidir:

 • Olasılık ve vanalar hakkında temel sınama;
 • Moleküler biyoloji ve genomik rehberında temel istatistik testlerinin yaratılması ve değerlendirilmesimek;
 • Grafik teorisinin temellerini anlamak;
Genel

Kursiyer şunları yapabilmelidir:

 • Zaman ve proje yönetim tekniklerini uygulayabilmek;
 • Bağımsızlık, motivasyon, merak ve özveri göstermek;
 • Bilgiyi sentezlemek ve sonuçları karşılştırabilmek;
 • Bilimsel kavramları ve verileri iletmek;
 • Analitik akıl yürütme ve bilimsel yaratıcılık;
 • İşbirlikçi çalışmak ve ağlarla ilişkili olmak.
 • Olasılık ve kombinasyonlar hakkında temel bilgiye sahip olmak;
 • Moleküler biyoloji ve genomik bağlamında temel istatistik testlerinin sonuçlarını kullanmak ve değerlendirmek;
 • Grafik teorisinin temellerini anlamak;

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.