Kayıt düzeyi: İleri

OÇEP'e kayıt olmanın ön koşulu; kursiyerin farklı bioinformatik uygulamalarına (Sağlık, Gıda üretimi ve teknolojisi, Tarım Ve Bioremediasyon) ilişkin bilişim zorluklarının üstesinden gelebilmek için asgari bir Bilgi, Beceri, Sorumluluk ve Özerklik sahibi olması gerekmektedir.

Konu alanı Tanımlayıcılar: Bilgi, Beceriler, Sorumluluk ve Özerklik
Biyolojik veri tabanları ve veri kaynakları

Kursiyer şunları yapabilmelidir;

 • Dizi hizalama verilerinin analizi
 • Biyolojik sorulara hesaplama yaklaşımları uygulamak;
 • DNA ve protein yapısının ve biyokimyasal sistemlerin modellenmesi;
 • Kamu veri formatlarını kullanın;
 • Dizi hizalama ve sıra arama;
 • Gen ve protein yapısı tahmini yapma;
 • Filogenetik, bütün genom ve proteomik analizleri;
 • Kamu biyolojik veritabanlarının keşfi.
Protein ve DNA dizilim çalışmaları için bioinformatik araçlar

Kursiyer şunları yapabilmelidir:

 • Gen bulucuları anlamak ve kullanmak;,
 • DNA özellikleri tespit aracı kullanabilmek;
 • Çift sıra dizisi karşılaştırması yapabilmek;
 • Küresel ve yerel hizalama teknikleri arasında ayrım yapmak;
 • Yerel hizalama tabanlı arama yapabilmek;
 • Dizi analizi için çok fonksiyonlu araçları kullanabilmek
Omikler ve sistem biyolojisi

Kursiyer şunları yapabilmelidir:

 • Genomik ve proteomik araçları bilmek ve anlamak;
 • Ham dizi verilerinin analizini yapmak;
 • Tüm genom yaklaşımında hizalamayı uygulayabilmek;
 • Web’deki genom bilgilerine erişebilmek;
 • Fonksiyonel genomiğin temellerini kavramak;
 • Proteomikte farklı deneysel yaklaşımlar ve araçlar kullanmak;
 • Biyokimyasal yol veri tabanlarını analiz etmek.
Genel

Kursiyer şunları yapabilmelidir:

 • Zaman ve proje yönetimi tekniklerini uygulamak;
 • Bağımsızlık, öz motivasyon, merak ve özveri göstermek;
 • Bilgi sentezlemek ve sonuçları karşılaştırmak;
 • Bilimsel kavram ve verileri paylaşabilmek;
 • Analitik akıl yürütme ve bilimsel yaratıcılık;
 • İşbirlikli görevleri ve ağları gerçekleştirebilmek.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.