BIOTECH-GO OÇEP

Ortak Çalışma Eğitim Programı (OÇEP), biyoinformatik alanında çok dilli (multilingual) MEÖ içeriği sunmaktadır. Biyoinformatik, biyolojik bilgi ve BT arasındaki disiplinler arası bir konudur. Hem yararlı uygulamalar hem de eğitim ve bilgi sağlayan; hızla gelişen ve gelişen bir alandır.

OÇEP, Biotech sektöründeki hedef kitlelerin çeşitlendirilmiş eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için konuya özel çeşitli eğitim materyalleri önermektedir. Amaçları;

  • Mesleğin şimdiki veya gelecekteki gereksinimlerini daha iyi yerine getirmek;
  • Mesleki hedefleri ilerletmek;
  • Mevcut becerileri arttırmak veya yenilerini öğrenmek;
  • Yeni mesleki beklentileri araştırmak;
  • Mevzuat gereksinimlerini karşılamak.

OÇEP, MEÖ için EQF / NQF ve ECVET gerekliliklerini kullanarak yetkinlik temelli eğitim yaklaşımlarını teşvik etmektedir. Biyoteknoloji alanında öğrenme çıktılarının saydamlığının sağlanmasına katkıda bulunur ve Avrupa çapında iş gücünün hareketliliğini kolaylaştırır.

OÇEP, biyoinformatiğin genel ve daha spesifik yönlerini kapsayan eğitim modülleri şeklinde düzenlenmiştir. Genel Modül içeriği, hem temel bilgiye ihtiyaç duyanlar hem de daha gelişmiş bilgilere odaklanmak isteyenler için hazırlanmıştır. Daha spesifik modüller ise, biyoinformatiğin Sağlık, Gıda üretimi ve teknolojisi, Tarım ve Biyoremediasasyon alanlarındaki uygulamalarına odaklanmıştır.

Biyoenformatikte Harmanlanmış Öğrenme - KOBİ'lerin Biyoteknolojik Yenilik Aracı

Genel Modül: Biyoinformatiğe Giriş

Bölüm I: Biyoloji, Biyoinformatik Yaklaşımlar ve Biyolojik Veritabanları

Bölüm II: Biyoinformatik Araçlar ve Dizi Analizi

Bölüm III: Omikler ve Sistem Biyolojisi

 

Spesifik bölüm 1: Sağlıkta Biyoenformatik

Spesifik bölüm 2: Gıda Üretimi ve Mühendislikte Biyoinformaitğin Rolü

Spesifik bölüm 3: Tarımda Biyoinformatiğin Rolü

Spesifik bölüm 4: Biyoremediasyon için Sistem Biyolojisi Uygulamaları

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.