BIOTECH-GO e-Eğitim modları

Enformasyon bilgidir ve Bugünün ekonomisi Bilgi ekonomisidir.

Bu program, biyoinformatik alanında eğitim süreçlerinin organizasyonu ve işleyişi için hazırlanmış, yaygın olarak erişilebilirliği sağlanmış multimedya tabanlı bir programdır. Biyoenformatik, KOBİ'lerin itici gücü olan biyoteknoloji ve yandallarının gelişimini destekler. 21. Yüzyılda biyoinformatik ve genomiklerin hayatımıza girmesi, yaşamın her alanında önemli bir etki yaratan bilgi teknolojisi çağının başlangıcı olarak düşünülebilir.

Eğitim planları multimedya tabanlı öğrenmenin üç modunu içermektedir: uzaktan eğitim, yarı zamanlı ve modüler. Multimedya eğitim programının yapısal öğeleri, belirli EQF seviyesine karşılık gelen Öğrenme Çıktıları'ndan oluşan Kişiselleştirilmiş Eğitim Modülleridir (PTM) (daha ayrıntılı bilgilere, “BIOTECH-GO Eğitim Modları” nda EN ve BG dillerinde bulabilirsiniz.Daha fazla bilgi edinmek ve eğitim programını daha iyi keşfetmek için, ‘Çevrimiçi eğitim için Eğitici’ yi takip edebilirsiniz.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.