• Anasayfa
 • Proje
 • BIOTECH-GO Yaygınlaştırma ve Kullanım Faaliyetleri

BIOTECH-GO Yaygınlaştırma ve Kullanım Faaliyetleri

Yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla proje konsorsiyumu, yaygınlaştırma sürecinin verimli bir şekilde organize edilmesi için profesyonel ve kişisel deneyimler sunmaktadır. Tüm ortaklar, önemli miktardaki temasları, ağ erişimleri ve etki kabiliyetleri ile faaliyet alanlarında önemli roller üstenmektedir. Her biri mevcut ağları kullanacak ve projenin ihtiyaçları için yeni ağlar oluşturacaktır.

Aşağıdaki Yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri yürütülmektedir:

 • BIOTECH-GO yaygınlaştırma ve kullanım planının ayrıntılı bir şekilde hazırlanması - proje hedeflerinin, ilerlemelerin ve sonuçlarının etkin bir şekilde tanıtımını yapmayı ve projenin yenilikçi çıktılarını doğru hedef gruplara (paydaşlar ve daha geniş kitlelere) ulaştırmayı amaçlamaktadır.
 • Yaygınlaştırma kontrol listeleri. Her ortağın proje yaygınlaştırma faaliyetleri, planlanan yaygınlaştırma materyalleri, kanalları ve etkinlikleri ile ilgili belirlenen yükümlülüğüne yardımcı olmak amacıyla öngörülmüştür. Yaygınlaştırma-kullanım birimi tarafından İngilizce dilinde detaylandırılmış, UÖT başlangıcında ve tartışmadan sonra dağıtılan - ilgili yaygınlaştırma kararlarına tabidir.
 • Yaygınlaştırma materyalleri: Çok dilli broşürlerin basılı ve e-sürümleri, broşürler, el ilanları, pankartlar, bültenler , proje boyunca ayrıntılı olarak hazırlanan ve reklam ve tanıtım için öngörülen cevap kartları; Projenin ilerlemesine ilişkin e-sunumlar gibi elektronik çok dilli materyaller proje ilerleyişini takip etmek için yılda iki kez geliştirilmiş ve güncellenmiştir; Önemli proje aktivitelerini bildirmek için İngilizce dilindeki kısa mesajlar (e-posta ile ve proje web sitesi vasıtasıyla dağıtılmaktadır). Yaygınlaştırma ve kullanım planı şunları içermektedir:
 • Yaygınlaştırma-kullanım birimi içinde projenin yaygınlaştırılması ve kullanımı için dahili / harici bir çalışma grubu oluşturulması
 • Projenin başarılı bir şekilde yaygınlaştırılması için uygun bilgi kanallarının seçilmesi
 • Farklı hedef gruplarında BIOTECH-GO değerleri hakkında farkındalık oluşturulması
 • AYÇ / UYÇ ilkeleri ve MEÖ sistemine sağladığı kazanımlar hakkında ilgili paydaşların ve daha geniş kitlelerin bilgilendirilmesi ve aralarında iletişim sağlanması
 • Tüm paydaşlara ve daha geniş kapsamlı kitlelere BIOTECH-GO Öğrenme Çıktıları, proje faaliyetleri, ürünleri ve çıktıları ile ilgili bilgi sunulması
 • Proje faaliyetlerine tüm hedef grupların ve faydalanıcıların katılması
 • Proje sonuçlarının ve çıktılarının etkisinin artırılması
 • Proje sonuçlarının ve çıktılarının proje bitiminden sonra da sürdürülebilirliğinin sağlanması

BIOTECH-GO projesi, bu değerleri korumak için biyoenformatik malzemeleri, veri tabanını, yapım bileşenlerini ve araçlarını içeren çalışmalardan birikim oluşturmayı amaçlamaktadır. İki yıllık proje ömrü boyunca biyoenformatik teknikleri hakkında bilgi toplanacaktır. Projenin çıktılarına sürdürülebilir bir kullanım sağlamak amacıyla, diğer ilgilenen kişilere bilgi aktarımı için bu alanda deneyimli hedef kullanıcı ağları ve geleneksel yapım teknikleri temel olarak kullanılacaktır.

Yaygınlaştırma kanalları: Yüz yüze veri sunumu, e-posta / telefonla istişareler, Avrupa ve ulusal seviyede hazırlanan AYÇ / UYÇ ile ilgili dokümanlar yayınlamak; elektronik araçlar / tartışma forumları; reklam ve bilgilendirme materyallerinin yaygınlaştırılması: broşürler, afişler, çeşitli etkinliklere katılım, ağ oluşturma, hedeflenen bilgilerin yayılması.

BIOTECH-GO sonuçlarının kullanımı: projenin uygulanabilirliği, benimsenmesi ve analizi için geri bildirimler; BIOTECH-GO projesinin ilerleyişinde verilerin gözden geçirilmesi ve konu ile ilgili gelişmelerin uygulanması.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.