• Anasayfa
  • Proje
  • BIOTECH-GO Projesi Ulusal Boyutta Avrupa Yeterlik Çerçevesini Kullanmaktadır

BIOTECH-GO Projesi Ulusal Boyutta Avrupa Yeterlik Çerçevesini Kullanmaktadır

Avrupa ve Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ), ulusal yeterlik sistemleri, çerçeveleri ve düzeyleri arasındaki karşılaştırmada yardımcı olan bir referans çerçevesi sunmaktadır.

AYÇ yeterlikleri, Avrupa'daki farklı ülkeler ve sistemler arasında daha anlaşılır hale getirerek tercüme etmektedir. AYÇ, yurtdışında eğitim görmek ya da yurtdışında çalışmak için hayat boyu öğrenmeyi ve Avrupa vatandaşlarının hareketliliğini teşvik etmektedir.

AYÇ, ülkeleri ulusal yeterlik sistemleri ile AYÇ arasında ilişki kurmaya ve böylelikle 2012 yılından itibaren çıkarılan tüm yeni yeterliklerin uygun bir AYÇ düzeyine getirmesini teşvik etmektedir.

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (MEÖKTS)

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (MEÖKTS), bireysel öğrenme deneyimini kontrol etmeyi amaçlamakta ve farklı ülkelere ve işlere geçişi daha çekici kılmaktadır. Başka bir ülkede kalış süresince ve farklı alanlarda deneyim kazanarak işle ilgili edinilen bilgi ve becerilerin doğrulanmasını, tanınmasını ve birikimini kolaylaştırılmaktadır. MEÖKTS, Avrupa'daki farklı MEÖ sistemleri ile sundukları yetkinlikler arasındaki uyumun artmasını sağlamaktadır.

MEÖKTS, yetkinlikleri, değerlendirme, aktarma, biriktirme ve tanıma prosedürlerine tabi olan öğrenme çıktıları birimleri açısından tanımlamak için teknik bir çerçeve oluşturmaktadır. Her birim, ortak standartlarla geliştirilmiş belli sayıda MEÖKTS puanıyla ilişkilendirilmektedir: 60 MEÖKTS puanı tam zamanlı MEÖ için bir yıl boyunca öğrenim çıktılarına tahsis edilmiştir.

Bireyin öğrenme çıktıları, kredileri bir yetkinlik sisteminden diğerine aktarmak üzere değerlendirilmekte ve doğrulanmaktadır. Sistem MEÖ yetkinlikleri için ortak referansların geliştirilmesine izin vermektedir ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile tam uyum içindedir.

BIOTECH-GO bu konuları aşağıdaki yollarla bütünleştirmektedir:

  1. BIOTECH-GO yeterliklerini e-sistemine (uzaktan, yarı zamanlı, modüler öğrenme) ev sahipliği yapan geniş, çok dilli h-öğrenme portalı, artı rehberlik, değerlendirme ve yaygınlaştırma materyalleri.

  2. Ulusal ve Avrupa düzeyinde MEÖKTS sisteminin entegrasyonu için kurulan sektörel organizasyonlar ile ortaklık.

  3. BIOTECH-GO, açık bilgi sağlayan ve destekleyici kaynaklar yoluyla yaygınlaştırma ve kullanım çıktıları.

  4. Öğrenim Çıktılarına dayalı yetkinlik tanımı BIOTECH-GO e-sisteminin proje sonrası kullanım yolları.

  5. MEÖKTS kullanılan ulusal eğitim programlarında istenen yetkinlikler ve yeterlikler arasındaki ilişki.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.