BIOTECH-GO Yaygınlaştırma ve Kullanım Raporu

Özetle: Bu çıktı, proje süresince ulaşılan yaygınlaştırma hedefleri ve yollarına odaklanmıştır. Projenin yayımlanmasının ana hedeflerini tanımlamakta ve önceliklendirmektedir; ana paydaşları / kategorilerini ve neden bu paydaşlara ulaşmak gerektiğini belirtmektedir; paydaşlara ulaşmak için araçlar geliştirmektedir, planlanan yaygınlaştırma faaliyetlerinin zaman çizelgelerini ve paydaş iletişimlerini tanımlamaktadır ve son olarak, yaygınlaştırma araçlarını tanımlamakta ve önceliklendirmektedir.

Bu dokümanda, yaygınlaştırma sürecine genel bir bakış yapılmakta ve konsorsiyumun bulgularıyla ilgili farkındalıklarını artırmak ve elde edilen araştırma verilerine erişim konusunda konsorsiyumun önerilerini desteklemek ve benimsemek için onları cesaretlendirmek amacıyla son kullanıcılar ve halk da dahil olmak üzere paydaşların nasıl belirleneceği ve bu paydaşlara nasıl ulaşılacağı konusunda sonuçlar çıkarılmaktadır. Yaygınlaştırma araçlarının uygulanabilirliğinin analizinin yanı sıra, araçların proje değerlendirilmesi ile proje faaliyetleri ve paydaş grupları ile eşleştirilmesi da yapılmaktadır. BIOTECH-GO yaygınlaştırma stratejisinin nihai değerlendirmesi verilmektedir.

Dili: Bulgarca, İngilizce, Yunanca, Türkçe

Bulunduğu yer: web sitesinde yazılı doküman olarak

Yöntem: yüz yüze sunumlar; reklam ve bilgilendirme materyalinin yaygınlaştırılması, proje uygulanabilirliği ve benimsenmesi ile ilgili görüşlerin derlenmesi ve analizi için geri bildirim sonuçları

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.