BIOTECH-GO Projesi Fikri Çıktıları

Proje, katılımcıların yanı sıra kullanıcılara yönelik mesleki eğitim fırsatlarının iyileştirilmesine odaklanan yenilikçi sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunlar hedef MEÖ sağlayıcılarına (mesleki eğitim öğretmenleri, eğiticiler ve ders verenler), biyoteknoloji alanındaki KOBİ’lerin personeline, işverenlere, serbest çalışanlara ve ilk iş arayan kişilere yönlendirilmektedir. BIOTECH-GO çıktıları (proje Fikri Çıktıları, Çarpan Etkinlikleri ve diğer tüm destekleyici sonuçlar) internette ücretsiz olarak görüntülenecektir. Kullanıcı dostu tasarlanmış BIOTECH-GO – h-öğrenme platformu, proje Facebook sayfası, diğer e-medya kanalları: YouTube; E-kitaplar; CD / DVD'ler vasıtası ile ulaşılabil olacaktır.

Projeye Özel Fikri Çıktılar:

FÇ1. Biyoteknolojiyi ve Biyoteknoloji alanındaki KOBİ'leri Geliştirmek İçin Ulusal / AB Biyoenformatik Zorlukların İncelenmesi ve Haritalandırılması: Vaka (Durum) Çalışması

Tanım: Proje ortaklarının ülkelerindeki Biyoenformatik eğitiminde mevcut uygulamaların ve ulusal özelliklerin durumunu inceleyen BIOTECH-GO Ulusal Vaka Çalışmaları. Çalışmalar, mevcut dersleri, biyoenformatik müfredatını, farklı öğrenme modellerinin mevcudiyetini ve kullanılmasını (uzaktan, yarı zamanlı, modüler öğrenme), mevcut yeterlik değerlendirme şemaları ve değerlendirme ile ilgili bilgileri içerecektir. Ayrıca, eğitimde yer alan yapılar, mevcut Ulusal / Avrupa mevzuat çerçevesi ve politikası, proje alanındaki eğitim ihtiyaçları / boşluk değerlendirmesi çalışılacaktır. Ulusal / AB MEÖ öncelikleri ile uyum (AYÇ / UYÇ ve MÖEKTS uygulanması) ve uygun e-eğitim programının geliştirilmesi için mevcut ihtiyaçlara ilişkin ortak bir çerçeve sunulması belirtilmiştir. Ayrıca, mesleki eğitim sisteminin bir parçası olarak farklı öğrenme modellerini (uzaktan, yarı zamanlı, modüler öğrenme) kullanma fırsatı da değerlendirilecektir.

FÇ2. Eğitim Tasarımı ve Sunuş Çerçevesi

Tanım: Biyoenformatik alanındaki bilgi tabanına erişimi sağlayan, özel olarak tasarlanmış interaktif bir e-portal. Ayrıca, proje çıktılarını son kullanıcılara ve hedef gruplara aktarmak için bir yaygınlaştırma ve kullanım aracı olarak çalışmakta ve proje konsorsiyumu içinde ve dışında bilgi alışverişini ve eğitim deneyimini ve fikir aktarımını sağlamaktadır. Bu çıktı aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:

  • BIOTECH-GO'nun amaçlarını, çıktılarını ve etkilerini tanımlayan genel proje bilgisi yer almaktadır,
  • BIOTECH-GO multimedya eğitim platformu - BIOTECH-GO'da yeterlik geliştirme amacıyla algoritma oluşturulması için bir çerçeve sağlanmaktadır,
  • BIOTECH-GO e-veri tabanı - yararlı bağlantılar, mevzuat dokümanları, MEÖ araştırmaları ve Avrupa ve ulusal seviyedeki uygulamaların raporları vb. ile ilgili bilgileri; AB ve proje sektörleri ile ilgili ulusal son teknolojiyi son kullanıcılara sunmaktadır,
  • Yaygınlaştırma ve kullanım bölümü yer almaktadır.

FÇ3. BIOTECH-GO Ortak Eğitim Çalışma Programı (OEÇP)

Tanımlama: Biyoenformatik alanında yeterlik güncellemesi için harmanlanmış eğitim platformu. Mesleki Eğitim ve Öğretim sürecindeki AYÇ/UYÇ ve MÖEKTS uygulamalarına ilişkin son AB araçlarına dayanmaktadır. Platform, proje hedef grupları ve son kullanıcılar tarafından bilgi, beceri ve daha geniş yeterliklerin kazanılması için BIOTECH-GO MEÖ e-öğrenme içeriği ve ÖÇ eğitim planının geliştirilmesi yoluyla yeterliğe dayalı eğitim yaklaşımlarını desteklemektedir.

FÇ4. Öğrenmeye erişimin iyileştirilmesi: Biotech-GO eğitim modelleri

Tanımlama: Biyoenformatikte eğitim sürecine daha iyi erişilebilirlik, uzaktan, yarı zamanlı, modüler öğrenme olmak üzere 3 farklı modelde multimedya tabanlı öğrenmenin kurulması ve işleyişi yoluyla sağlanmaktadır. Bu üç model, kilit unsurlarla yapılandırılmıştır: Belirli AYÇ düzeyine karşılık gelen MEÖ-Öğrenme yolları.

FÇ5. Eğitim Alanlar ve Eğitim Sağlayıcılar için Eğitimler

Tanımlama: öğretmenler ve eğitim verenler için harmanlanmış öğrenme modelinin kullanılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanacak Multimedya öğrenme modelinin detaylı tanımını içeren kapsamlı bir genel bakış. İki kısım halinde yayınlanacaktır:

  • Eğitim alanlar için eğitim - bu bölüm eğitim alanlar için geliştirilecek ve BIOTECH-GO multimedya modellerinin uygulamasını ve tanımlanmış bir Öğretim Yolu ile yetkinlik kazandırılması için kullanılmasını içerecektir.
  • Eğitim sağlayıcıları için eğitim - bu bölüm, eğiticilere önemli eğitim becerileri kazandırmak ve talep ettiklerinde bireysel olarak eğitim almalarını sağlamak için çalışan BIOTECH-GO modellerinin tüm hizmetlerini sunmak üzere geliştirilecektir.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.