Proje Yönetimi ve Koordinasyon için BIOTECH-GO Rehber Malzemeleri

İçerik: İnsan, lojistik ve finansal kaynaklara göre proje görevlerinin geliştirilmesi, planlanması, ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için başvuru koordinatörü tarafından BIOTECH-GO ortaklarına gönderilen bir dizi yazılı talimat.

Hedef kullanıcılar: BIOTECH-GO ortakları

Dil: İngilizce

Ortam: Yazılı metin

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.