BIOTECH-GO ’Test’ ve ‘Değerlendirme’ Raporu

Özetle: BIOTECH-GO proje değerlendirme stratejisi iç ve dış izleme ve değerlendirmeyi içermektedir. İç izleme, ortak kuruluşların faaliyetlerini, ara / nihai sonuçların uzmanlar tarafından değerlendirilmesini ve kalite göstergelerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Dış izleme, akademik ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen dış değerlendirme kriterlerini uygulamaktadır.

Proje sonuçlarının/çıktılarının nihai değerlendirmesi, test / değerlendirme ve son düzenleme süreçleri ile yürütülmektedir. Bu sürecin sonunda aşağıdakileri içeren bir değerlendirme raporu teslim edilmektedir:

  • Değerlendirme / belgelendirme sürecine ilişkin bir dizi belge;
  • Her bir etkinliğin şekli ve kendine has içeriği ile ilgili bilgi ve de hedef grupların ve paydaşların türü ve özgünlüğü ile ilgili özet;
  • Proje ürünlerinin uygulanabilirliği ve uygunluğu ile ilgili toplanan geribildirimler;
  • Planlanan çıktıların son düzenlemeleri için uygulanan yollar.

Değerlendirme raporunda, yeterliklerin tanımlanması - kurumlar arası / çok uluslu işbirliği için hareketlilik prosedürü sistemin onaylanma olasılığı ile ilgili sonuçlar da verilir.

Dili: İngilizce

Bulunduğu yer: web sitesinde

Yöntem: Değerlendirme yöntemi anket, test ve değerlendirme formları yoluyla öz değerlendirme stratejilerinin uygulanmasını içerir; eğitim süreci için bir algoritma oluşturulması ve kullanılması, yapılandırılmış test araçları ile veri toplanması ve geri bildirim bilgilerinin analizi.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.