BIOTECH-GO ‘Test’ ve ‘Değerlendirme’ Etkinliklerinin Paylaşımı

Özetle; bu eğitimler, bir dizi değerlendirme belgesi eşliğinde proje sonuçlarının ve ürünlerin test edilmesi ve kullanılması için planlanmaktadır. Böylece, bütün ortakların ülkelerindeki belirli MEÖ yeterlikleri kapsamında eğitim modellerinin test edilmesi harmanlanmış öğrenme biçiminde düzenlenecektir. Eğitim etkinlikleri gönüllülük esasına göre düzenlenecek ve eğitim süreci, program değerlendirme araçlarını kullanarak kendi kendine / değerlendirme şeklinde olacaktır. Çevrimdışı dersler, program içeriğinin ve uygulanabilirliğinin optimizasyonu için bir geri bildirim olarak da uygulanacaktır.

Dili: Bulgarca, İngilizce, Yunanca, Türkçe

Bulunduğu yer: ortakların ülkelerinde, iş yerlerinde, sözlü sunumlar şeklinde

Yöntem: yüz-yüze eğitimler, çevrimiçi/çevrimdışı test etme

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.