BIOTECH-GO Çalıştaylar

Özetle: Projenin geliştirilmiş fikri çıktılarını, çalıştayların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi yoluyla hedef kitleye ve ilgili paydaşlara yaygınlaştırmak için öngörülen, çarpan etkiye sahip etkinlikler. Etkinlikler şu şekilde planlanmıştır: 4 Çalıştay, 1 Profesyonel Forum ve konu ile ilgili 2 Ulusal / Uluslararası etkinlikte BIOTECH-GO projesinin sunumu. Ülkeye ve kurumun kendine has özelliğine bağlı olarak, öngörülen yaygınlaştırmama çalıştayları aşağıdaki konulara odaklanılacaktır:

  • Üniversiteler akademik düzeyde çalışacak ve MEÖ konusunda görev yapan ulusal kurumları da hedef alacaktır;
  • Ar-Ge merkezleri, araştırma merkezleri ve bilimsel enstitülerden gelen katılımcılara önem verecektir;
  • KOBİ'ler; iş dünyasından yöneticileri ve iş arayanları katılımcılar olarak davet edecektir.

Bu etkinliklerde BIOTECH-GO projesini sunacak ve sonuçlarını yaygınlaştıracak, aşağıda belirtilen konularda önemli ölçüde yardımcı olacaktır:

  • MEÖ uzmanları için biyoenformatik eğitim programının geliştirilmesinde BIOTECH-GO girişimlerini tanıtmak.
  • BIOTECH-GO projesi tarafından sağlanan eğitim imkânlarını yaygınlaştırmak: yenilikçi yaklaşımı ve biyoteknoloji endüstrisinin geliştirilmesindeki rolü;
  • Proje sonuçlarına yönelik deneme testlerinin gerçekleştirilmesi ve benimseme ve etki durumlarını görmek amacıyla geribildirim sonuçlarının toplanması;
  • Projenin doğrudan hedeflerince; MEÖ Öğretmenleri / Eğitmenler ve diğer öğrenme kolaylaştırıcıları tarafından BIOTECH-GO sonuçlarının daha iyi tanınması;
  • Benzer veya tamamlayıcı araştırma ilgi alanlarına sahip ulusal ve uluslararası uzmanlarla temas kurulması ve sürdürülmesi.

Dili: Bulgarca, İngilizce, Yunanca, Türkçe

Bulunduğu yer: ortaklarının ülkelerinde

Yöntem: Duyuru kampanyasının başlatılması, verilerin toplanması

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.