Proje Yönetimi ve Koordinasyon için BIOTECH-GO Rehber Malzemeleri

İçerik: İnsan, lojistik ve finansal kaynaklara göre proje görevlerinin geliştirilmesi, planlanması, ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularının etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için başvuru koordinatörü tarafından BIOTECH-GO ortaklarına gönderilen bir dizi yazılı talimat.

Hedef kullanıcılar: BIOTECH-GO ortakları

Dil: İngilizce

Ortam: Yazılı metin

BIOTECH-GO Projesi Fikri Çıktıları

Proje, katılımcıların yanı sıra kullanıcılara yönelik mesleki eğitim fırsatlarının iyileştirilmesine odaklanan yenilikçi sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunlar hedef MEÖ sağlayıcılarına (mesleki eğitim öğretmenleri, eğiticiler ve ders verenler), biyoteknoloji alanındaki KOBİ’lerin personeline, işverenlere, serbest çalışanlara ve ilk iş arayan kişilere yönlendirilmektedir. BIOTECH-GO çıktıları (proje Fikri Çıktıları, Çarpan Etkinlikleri ve diğer tüm destekleyici sonuçlar) internette ücretsiz olarak görüntülenecektir. Kullanıcı dostu tasarlanmış BIOTECH-GO – h-öğrenme platformu, proje Facebook sayfası, diğer e-medya kanalları: YouTube; E-kitaplar; CD / DVD'ler vasıtası ile ulaşılabil olacaktır.

Devamını Oku

BIOTECH-GO ’Test’ ve ‘Değerlendirme’ Raporu

Özetle: BIOTECH-GO proje değerlendirme stratejisi iç ve dış izleme ve değerlendirmeyi içermektedir. İç izleme, ortak kuruluşların faaliyetlerini, ara / nihai sonuçların uzmanlar tarafından değerlendirilmesini ve kalite göstergelerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Dış izleme, akademik ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen dış değerlendirme kriterlerini uygulamaktadır.

Devamını Oku

BIOTECH-GO Yaygınlaştırma ve Kullanım Raporu

Özetle: Bu çıktı, proje süresince ulaşılan yaygınlaştırma hedefleri ve yollarına odaklanmıştır. Projenin yayımlanmasının ana hedeflerini tanımlamakta ve önceliklendirmektedir; ana paydaşları / kategorilerini ve neden bu paydaşlara ulaşmak gerektiğini belirtmektedir; paydaşlara ulaşmak için araçlar geliştirmektedir, planlanan yaygınlaştırma faaliyetlerinin zaman çizelgelerini ve paydaş iletişimlerini tanımlamaktadır ve son olarak, yaygınlaştırma araçlarını tanımlamakta ve önceliklendirmektedir.

Devamını Oku

BIOTECH-GO ‘Test’ ve ‘Değerlendirme’ Etkinliklerinin Paylaşımı

Özetle; bu eğitimler, bir dizi değerlendirme belgesi eşliğinde proje sonuçlarının ve ürünlerin test edilmesi ve kullanılması için planlanmaktadır. Böylece, bütün ortakların ülkelerindeki belirli MEÖ yeterlikleri kapsamında eğitim modellerinin test edilmesi harmanlanmış öğrenme biçiminde düzenlenecektir. Eğitim etkinlikleri gönüllülük esasına göre düzenlenecek ve eğitim süreci, program değerlendirme araçlarını kullanarak kendi kendine / değerlendirme şeklinde olacaktır. Çevrimdışı dersler, program içeriğinin ve uygulanabilirliğinin optimizasyonu için bir geri bildirim olarak da uygulanacaktır.

Dili: Bulgarca, İngilizce, Yunanca, Türkçe

Bulunduğu yer: ortakların ülkelerinde, iş yerlerinde, sözlü sunumlar şeklinde

Yöntem: yüz-yüze eğitimler, çevrimiçi/çevrimdışı test etme

BIOTECH-GO Çalıştaylar

Özetle: Projenin geliştirilmiş fikri çıktılarını, çalıştayların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi yoluyla hedef kitleye ve ilgili paydaşlara yaygınlaştırmak için öngörülen, çarpan etkiye sahip etkinlikler. Etkinlikler şu şekilde planlanmıştır: 4 Çalıştay, 1 Profesyonel Forum ve konu ile ilgili 2 Ulusal / Uluslararası etkinlikte BIOTECH-GO projesinin sunumu. Ülkeye ve kurumun kendine has özelliğine bağlı olarak, öngörülen yaygınlaştırmama çalıştayları aşağıdaki konulara odaklanılacaktır:

Devamını Oku

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.