BIOTECH-GO İçeriği: Akıllı İşler için Doğru Becerilerin Sağlanması

Avrupa ekonomisi BIOTECH-GO için nasıl bir çaba harcamaktadır?

  • Sürdürülebilir bilgi temelli ekonominin geliştirilmesi için yeni fırsatlar keşfederek,
  • Avrupa ve küresel ekonomideki yapısal değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için sektörü ve firmaları destekleyerek,
  • Biyoteknoloji ve ilgili sektörlerdeki iş gücünün niteliklerini iyileştirmek için eğitim programlarını ve yöntemlerini uyarlamaları amacıyla girişimcileri destekleyerek.

Devamını Oku

BIOTECH-GO Projesindeki Yenilikler

BIOTECH-GO'nun temel aldığı yenilikler; e-öğrenme platformunun kullanımını hakim kılmak, e-kurslar hazırlamak, internet sayfasını iyi uygulamaları paylaşmak için kullanmak, bilgi ve beceri alışverişinde bulunmak ve yetkinlikleri geliştirmektir. Biyoenformatikte yenilikçi bir eğitim yaklaşımı uygulayan BIOTHECH-GO projesi MÖEKTS ve AYÇ/UYÇ'leri kullanan harmanlanmış öğrenme yollarının ve yenilikçi yeterliklerin tasarımının farklı yapısal modellerinin işleyişi için bir temel oluşturacaktır.

Devamını Oku

BIOTECH-GO Projesi Ulusal Boyutta Avrupa Yeterlik Çerçevesini Kullanmaktadır

Avrupa ve Ulusal Yeterlikler Çerçeveleri

Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (AYÇ), ulusal yeterlik sistemleri, çerçeveleri ve düzeyleri arasındaki karşılaştırmada yardımcı olan bir referans çerçevesi sunmaktadır.

AYÇ yeterlikleri, Avrupa'daki farklı ülkeler ve sistemler arasında daha anlaşılır hale getirerek tercüme etmektedir. AYÇ, yurtdışında eğitim görmek ya da yurtdışında çalışmak için hayat boyu öğrenmeyi ve Avrupa vatandaşlarının hareketliliğini teşvik etmektedir.

Devamını Oku

BIOTECH-GO Eğitim Modelleri

BIOTECH-GO Eğitim Modelleri, aşağıdaki gruplara yönelik olarak hazırlanmıştır:

  • Hedef gruplar: BIOTECH-GO yeterlik modeli, bu gereksinimleri karşılamak üzere seçilmiş olan öğretmenleri, eğitmenleri, öğrenme kolaylaştırıcılarını, rehberlik alanındaki uzmanları, okul / kurum yöneticilerini ve politik karar vericileri hedef almaktadır.
  • Devamını Oku

BIOTECH-GO Gelişme Aşamaları

Proje yöntemi, proje ömrünü 5 işlevsel aşamaya ve 10 evreye bölen Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) kavramına dayanmaktadır. Proje süresince ve proje sonrasında projenin ana hedefine ulaşması için BIOTECH-GO'nun etkili stratejisini özetlemektedir. (Şekil 1). Bu aşamalar, projenin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakta ve hedef kullanıcıların ve sektörlerin proje çıktılarından faydalanmalarını ve projenin etkisini anlamalarını temin etmektedir.

Devamını Oku

BIOTECH-GO Yeterlik tabanlı MEÖ Modeli – Destekler

BIOTECH-GO h-Öğrenme Modeli: Adım Adım

  1. Adım: İçinde, yeşil beceriler ve AYÇ seviyeleri ile ilgili meslekler / Yeterlik Sonuçlarına uyacak şekilde konular / alt konular yer almaktadır.
  2. Adım: Öğrenme Çıktıları / Yeterlik Birimleri şeması oluşturulmaktadır.
  3. Devamını Oku

BIOTECH-GO Yaygınlaştırma ve Kullanım Faaliyetleri

Yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla proje konsorsiyumu, yaygınlaştırma sürecinin verimli bir şekilde organize edilmesi için profesyonel ve kişisel deneyimler sunmaktadır. Tüm ortaklar, önemli miktardaki temasları, ağ erişimleri ve etki kabiliyetleri ile faaliyet alanlarında önemli roller üstenmektedir. Her biri mevcut ağları kullanacak ve projenin ihtiyaçları için yeni ağlar oluşturacaktır.

Devamını Oku

Diğer Makaleler...

  • 1
  • 2

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.