• Anasayfa
  • Ortaklar
  • SOFYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (NIS-SU) (Bulgaristan)

SOFYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (NIS-SU) (Bulgaristan)

Sofya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bölümü (NIS-SU), sözleşme bazında araştırma ve proje faaliyetlerinin yönetimi ve desteklenmesinden sorumludur. BG Ulusal Araştırma Fonu, AK Programları ve sanayi tarafından finanse edilen yıllık 300-350 adet projenin sözleşmesini yönetmektedir.

Şu anda NIS-SU, Avrupa Bilim ve Teknoloji Transfer Profesyonelleri Birliği ve CERN TTO Ağı üyesidir. Eğitim araştırması, teknoloji geliştirme ve "iyi uygulamaların" bütünleştirilmesi konularına yoğunlaşmaktadır. NIS-SU'nun temel yetkinliklerinden bazıları, biyoteknoloji, mikrobiyoloji, nanoteknoloji ve yeni malzemeler, bilgi ve iletişim teknolojileri, çağdaş ekolojinin ve çevre koruma eğitiminin tüm ana alanlarıdır. NIS-SU'nun önde gelen araştırma faaliyetlerinden biri, işlemsel biyoloji, biyobilim ve biyoenformatik disiplinlerin uygulanmalı yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

NIS-SU, ulusal ve Avrupa düzeyinde önde gelen projelerde uzmanlığa sahiptir ve böylece yerel yönetim, projeye özel eylemlerin sorunsuz geliştirilmesi, proje ürünlerinin hazırlanması, proje sonrası eylemler için etkin önlemlerin düzenlenmesi konularına katkıda bulunmaktadır. Bu kurum, BIOTECH-GO eğitim sürecinin organizasyonu ve işleyişinden, değerlendirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Bulgaristan’da 4. UÖTnı organize etmekte, gerçekleştirmekte ve diğerleri toplantılara katılmaktadır. Projenin yaygınlaştırılması ve kullanım politikasını takiben, NIS-SU biyoteknoloji ve biyoenformatik alanındaki Ar-Ge temaslarını projenin tanıtım faaliyetlerini desteklemek ve proje hedef ve sonuçlarının etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak için kullanacaktır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.