GST CORPORATION Ltd. (Bulgaria)

GST Ltd Şirketi, farklı ulusal ve AB girişimlerinin tasarımı ve yönetiminde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi üzerine odaklanan bir KOBİ'dir. Şirketin misyonu, yaşam bilimi bilgi yönetimi yeterliğini desteklemektir. GST Ltd Şirketi müşterilerine, veri alımı, algoritma analizi ve yapay zeka algoritmalarına dayanan bilgi üretimi alanında yüksek kaliteli hizmetleri sunmaktadır.

Böylece, yaşam bilimi şirketlerinin verimliliklerini arttırmalarını ve yenilikçi yüksek performanslı ürün oluşturmalarını sağlamaktadır.

Başvuru sahibi koordinatör olarak "GST Ltd Şirketi”, projenin ve organizasyonun tüm maddi konularının organizasyonu ve yönetiminden ve proje koordinasyon toplantılarına katılımdan sorumludur. BIOTECH-GO eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması, eğitmen ve ders verenler için BIOTECH-GO eğitim içeriği ve eğitim süreci hazırlanması gibi projeye özgü aktivitelerde yer almaktadır. Proje sonrasında da olacağı gibi, projenin yaygınlaştırılması ve kullanılması faaliyetlerine katkıda bulunmakta, proje amaç ve hedeflerini, sonuçlarını ve ürünlerini tanıtmakta; iletişim sağlamakta; proje onay faaliyetlerini organize etmekte ve bunlara katılmaktadır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.