GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Türkiye)

Gazi Üniversitesi (GÜ), tarihi geçmişi 1920'lere dayanan birkaç üniversiteden biridir. Günümüzde GÜ (TRANKARA02), araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten 21 fakülte, 16 meslek yüksekokulu, 48 araştırma merkezi, bir devlet konservatuvarı ve 7 enstitüye sahiptir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biridir, kaliteli eğitim sağlamaktadır. Merkez giriş sınavında en çok tercih edilen 20 üniversite arasından 7. sırada yer almaktadır GÜ, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri ile birlikte ortak bir lisansüstü programa sahiptir.

Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin 2001 yılında taraf olduğu Bologna Süreci gereklerini yerine getirmek için tüm potansiyel çabaları sarf etmektedir. GÜ, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyesidir. Halen FP7 (7 proje), Erasmus+ (5 KA2, 12 diğer AB projesi), 180 ikili uluslararası işbirliği protokolü ve ikili programlarda aktiftir. GÜ, LLP LdV projelerinde başarılı olmuş, birçok vesileyle Türk Üniversiteleri arasında en fazla sayıda destek alan üniversite olmuştur. Gazi Eğitim Fakültesi (GEF) tek başına neredeyse küçük bir üniversiteye eşittir. Fakülte mesleki eğitim, sağlık, eczacılık, mimarlık, inşaat ve elektrik mühendisliği, ekonomi ve turizm konularında faaliyet göstermektedir. Beden eğitimi öğretmenliği, eğitmenliği ve spor yönetimi ve rekreasyon programları için başlıca yüksek öğretim kurumlarından biridir. Tıp Fakültesi, Çevre Bilimleri Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte, sağlık sektöründe, eğitim, biyoteknoloji, ekoloji ve tarımsal gıda biliminde BİT uygulamasında aktif oldukları için, GÜ bu proje önerisindeki faaliyetlerle doğrudan ilişkili ve deneyimlidir. GÜ'nin temel amacı modern eğitim alanında gelişmiş beceriler ve yeterlikle ilgili problemleri çözmek için bütünleşik disipliner ve çok disiplinli çalışmalar yürütebilme becerisini geliştirmektir. BIOTECH-GO proje ortağı olarak, GÜ, BIOTECH-GO'nun ulusal örnek çalışmalarından, projelerin çıktılarının geliştirilmesinden ve Türkçe diline tercüme edilmesinden sorumludur ve biyoenformatik konusu ile ilgili harmanlanmış öğrenme eğitim programının oluşturulmasına ve eğitim modellerinin tanımlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaktadır. GÜ, BIOTECH-GO projesinin etkisine ilişkin yaygınlaştırma ve kullanma faaliyetine, proje sonuçlarının test edilmesine ve değerlendirilmesine ve nihai analizlerine katılmaktadır. Proje sonrası eylemlerin yapılabilmesine yönelik etkin yollar oluşturmaktadır. Farklı kültürel geçmişe ve tecrübeye sahip mesleki eğitim sağlayıcılarından oluşan BIOTECH-GO ulus ötesi ortaklığı, proje görevlerini;

  • Biyoenformatiğin MEÖ eğitim programına entegrasyonunda Avrupa ve ulus ötesi çalışmaları irdeleyen yeni eğitim materyalleri üretmekte,
  • Hedef sektöre ve son kullanıcılara yönelik olarak mesleki eğitim sistemi için Yaygınlaştırma ve Kullanım planı uygulamakta,
  • Temel hedef gruplar arasında BIOTECH-GO girişimi, hedefleri ve sonuçları hakkında bir yaygınlaştırma programı tasarlamakta ve uygulamakta,
  • BIOTECH-GO çıktılarının proje konsorsiyumu geneline ve de ötesine yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarındaki ve şirketlerdeki son kullanıcılar ve faydalanıcılar tarafından uygulanması için görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.