BULGAP Ltd. (Bulgaristan)

"BULGAP" Ltd, Biyoteknoloji Endüstrisi ve Tarım alanlarında faaliyet gösteren yenilikçi bir KOBİ’dir. Şirket, ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC ve ISO/IEC 27001 gibi farklı kriterlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında organizasyonlara, tarımsal üreticilere ve farklı derneklere destek vermektedir. Yönetim sistemlerinin, standartların, bilgi teknolojileri standartları ve ölçütlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için kilit çözümler üretmektedir. Buna ek olarak, personeli Avrupa normlarına uygunluk, laboratuvarların ve denetim organlarının akreditasyonuna hazırlık, çeşitli finansman programlarında proje geliştirme ve yönetme, iş süreçlerinin optimizasyonu ve yeniden tasarımı konularında niteliklidir.

AB fonları ve programlarına yönelik yürüttüğü temel ve proje yönetimi çalışmaları ile BULGAP Ltd, Avrupa Birliği'nden fonlama fırsatlarından yararlanmak isteyen farklı KOBİ'lere, kişilere, belediyelere ve STK'lara destek vermektedir. Şirketin faaliyet alanı kapsamında, farklı operasyonel programlar ve fonlar ile ilgili değerlendirmeler, genel proje belgelerinin geliştirilmesi ve yönetimi de yer almaktadır. Kuruluş, uluslararası standartlar ve mevcut sosyal konular üzerine çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştirmektedir. Eğitimler, teorik bilgi ve pratik becerileri etkili bir şekilde uygulayan, kendi uzmanlık alanlarında deneyimli, yüksek eğitim sahibi kişiler tarafından yapılmaktadır.

Mevcut projede BULGAP Ltd.nin sorumlulukları, yerel düzeyde tüm finansal konuların organizasyonu ve yönetimi ile ilgilidir. Şirket, BIOTECH-GO Ortak Eğitim Programı'nın lideridir ve aynı zamanda BIOTECH-GO web portalının tasarımında ve geliştirilmesinde aktif rol almaktadır. BULGAP Ltd., proje konusu alandaki ulusal araştırmaların ve BIOTECH-GO Eğitim modellerinin hazırlanmasından da sorumludur. GST Corporation Ltd. ve Ar-Ge Merkezi "Biointech" ile birlikte tüm öğrenme materyallerini proje ortaklarının diline tercüme etmekten ve ayrıca Bulgaristan'da planlanan her iki Ulus Ötesi Toplantı (UÖT) organizasyonundan sorumludur. Kuruluşun biyoteknoloji, ekoloji ve tarım alanındaki temasları, projenin bölgesel/ulusal/uluslararası düzeyde etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasını ve kullanılmasını, proje amaç ve hedeflerinin, sonuçlarını ve ürünlerinin tanıtılmasını ve iletişimi sağlamakta; proje eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu yapmakta ve bu etkinliklere katılmakta ve de projenin süresi bittikten sonra da devamlılığını sağlamaktadır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.