BIOTECH-GO Proje Ortakları ve Görevleri

BIOTECH-GO proje ortaklığı, hedef sektördeki “yeterlik şeffaflığı” gereği ve bioenformatik eğitimi kapsamına, Öğrenme Çıktılarının ve MÖEKTS’nin getirilmesi amacıyla karşılıklı anlaşma ve anlayışla oluşturulmuştur. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den 5 AB ortağını bir araya getirmekte ve iki KOBİ, bir STK ve iki üniversiteden oluşmaktadır.

Konsorsiyum, farklı AB girişimleri içinde benzer projelerin yürütülmesinde tecrübeli Proje Başvuru Sahibi öncülüğünde Yönetim Kurulu (YK) tarafından yönetilen hiyerarşik bir yapı olarak inşa edilmiştir. YK, her ortağın irtibat kişilerinden oluşacak ve genel proje performansından sorumlu olacaktır. Proje faaliyetleri tüm ortaklar düzeyinde Yerel İşletme Birimleri (YİB) tarafından organize edilecek ve yürütülecektir. YİB'lerde yer alan personel, çeşitli ulusal/AB programları - LLP-LdV ve Erasmus, 6/7FP, NATO ve diğer ulusal/uluslararası girişimlerde farklı geçmiş ve tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu personel, proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kapasite, deneyim ve yeterlik sunabilmektedir. Yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri, Yaygınlaştırma ve Kullanım Ofisi’ne (YKO) ve proje kalite yönetimi - Kalite Yönetim Ofisine (KYO) verilmektedir.

GST CORPORATION Ltd. (Bulgaria)

GST Ltd Şirketi, farklı ulusal ve AB girişimlerinin tasarımı ve yönetiminde mühendislik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi üzerine odaklanan bir KOBİ'dir. Şirketin misyonu, yaşam bilimi bilgi yönetimi yeterliğini desteklemektir. GST Ltd Şirketi müşterilerine, veri alımı, algoritma analizi ve yapay zeka algoritmalarına dayanan bilgi üretimi alanında yüksek kaliteli hizmetleri sunmaktadır.

Devamını Oku

BIOGNOSIS (Yunanistan)

Biognosis ana görevi; halk sağlığı, doğal kaynaklar ve çevre korumasına katkıda bulunmak olan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş danışmanlık ve proje tasarım hizmetlerinin yanı sıra bu alanlarda araştırmalar yapmakta, sağlık ve çevreyle ilgili yeni bileşimlerin tasarımında ve sentezinde yeni uzmanlıklar geliştirmektedir.

Devamını Oku

BULGAP Ltd. (Bulgaristan)

"BULGAP" Ltd, Biyoteknoloji Endüstrisi ve Tarım alanlarında faaliyet gösteren yenilikçi bir KOBİ’dir. Şirket, ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC ve ISO/IEC 27001 gibi farklı kriterlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında organizasyonlara, tarımsal üreticilere ve farklı derneklere destek vermektedir. Yönetim sistemlerinin, standartların, bilgi teknolojileri standartları ve ölçütlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için kilit çözümler üretmektedir. Buna ek olarak, personeli Avrupa normlarına uygunluk, laboratuvarların ve denetim organlarının akreditasyonuna hazırlık, çeşitli finansman programlarında proje geliştirme ve yönetme, iş süreçlerinin optimizasyonu ve yeniden tasarımı konularında niteliklidir.

Devamını Oku

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Türkiye)

Gazi Üniversitesi (GÜ), tarihi geçmişi 1920'lere dayanan birkaç üniversiteden biridir. Günümüzde GÜ (TRANKARA02), araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten 21 fakülte, 16 meslek yüksekokulu, 48 araştırma merkezi, bir devlet konservatuvarı ve 7 enstitüye sahiptir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biridir, kaliteli eğitim sağlamaktadır. Merkez giriş sınavında en çok tercih edilen 20 üniversite arasından 7. sırada yer almaktadır GÜ, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri ile birlikte ortak bir lisansüstü programa sahiptir.

Devamını Oku

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.