Μοντέλο ΕΕΚ του BIOTECH-GO

Οι μέθοδοι συνδυασμένης μάθησης του BIOTECH-GO: Βήμα-βήμα

Βήμα 1: Διανέμουμε το περιεχόμενο σε θέματα/υποθέματα ώστε να ταιριάζουν τα επαγγέλματα/τα αποτελέσματα της επάρκειας σε σχέση με τις πράσινες ικανότητες και τα επίπεδα του ΕΠΕΠ.

Βήμα 2: Δομούμε το πλαίσιο μαθησιακών αποτελεσμάτων/μονάδων προσόντων.

Βήμα 3: Σχεδιάζουμε μαθησιακά αποτελέσματα(χρησιμοποιώντας το δομημένο περιεχόμενο μάθησης από το Βήμα 2 ανάλογα μετα επίπεδα 5, 6 και 7 του ΕΠΕΠ.

Βήμα 4: Οργανώνουμε Μονάδες Προσόντων(χρησιμοποιώντας το δομημένο περιεχόμενο μάθησης από το Βήμα 2 σε σχέση με: τα επίπεδα του ΕΠΕΠ.

Βήμα 5: Δημιουργούμε την κλίμακα ταξινόμησης ECVET (πιστωτικές μονάδες ECVET).

Η διδακτική προσέγγιση.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα οργανώνονται σε μονάδες σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας.

Τα υλικά πρέπει να αναδιαμορφωθούν για να προσαρμοστούν στον μεταβαλλόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών από δασκάλους σε παράγοντες διευκόλυνσης της μάθησης. Έτσι, η δομή του μαθησιακού υλικού χρειάζεται νέα μοντέλα αναγνώρισης των μονάδων.

Η μεθοδολογία του BIOTECH-GO βασίζεται στον καθορισμό του περιεχομένου μιας επίσημης μονάδας, που ορίζεται ως θέμα, στο πρόγραμμα σπουδών. Στο πρόγραμμα μαθησιακών αποτελεσμάτων, η μονάδα αντιπροσωπεύει μια σειρά ικανοτήτων που απαιτούνται κατά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος

Στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης περιγραφής μαθημάτων, μια νεοσύστατη μονάδα πρέπει να καλύπτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποτελούν μέρος της καθημερινής εργασίας. Αυτές οι πρακτικές ικανότητες ενσωματώνονται στο πρόγραμμα των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η εκπαίδευση

Το BIOTECH-GO εισάγει 3 διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης: εξ αποστάσεως, εκπαίδευση μερικού χρόνουκαι αρθρωτή μάθηση. Η εκπαίδευση βασίζεται στην ανάγκη για σύγχρονη εκπαίδευση στη Βιοπληροφορική και προσφέρει νέο περιεχόμενο από αυτή την άποψη, το οποίοείναι οργανωμένο σε μονάδες που λειτουργούν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εκπαίδευση ακολουθεί ειδική διαδικασία μέσω του μοντέλου ικανοτήτων και δημοσιεύεται σε 4 γλώσσες. Η κατάρτιση υποστηρίζει την ανάπτυξη εθνικών και τομεακών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το EUROPASS, το ECVET και το EQF.

Η εξέταση

Οι δοκιμές βασίζονται στη συνεργασία με εκπροσώπους των ομάδων-στόχων. Αποσκοπεί στην έγκριση του συστήματος περιγραφής των επαγγελματικών προσόντων και της διαδικασίας της κινητικότητας για την δια-οργανωτική και πολυεθνική συνεργασία. Ο έλεγχος παρακολουθεί την απόδοση των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δημιουργεί ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης. Εξετάζει την ανατροφοδότηση της εφαρμογής και τη συνάφεια των προϊόντων του έργου και πραγματοποιεί τον τελικό συντονισμό των αποτελεσμάτων.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης προκύπτουν λόγω της αναγνώρισης από την ΕΕ των προσόντων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι στη βιοπληροφορική, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία βιοτεχνολογικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρουσιάζονται σε πολίτες που ξεκινούν την επανένταξη τους στις εθνικές οικονομίες μετά από σπουδές ή και εργασία στο εξωτερικό. Αυτές οι ευκαιρίες απασχόλησης εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εργοδοτών λόγω της εφαρμογής των τρόπων κατάρτισης του BIOTECH-GO που προσφέρει ένα σύστημα διαφάνειας και καλύτερη κατανόηση των προσόντων των εκπαιδευομένων, δεδομένου ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει την αναγνώριση των αντίστοιχων προσόντων στις χώρες εταίρους.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.