Πανεπιστήμιο GAZI (Turkey)

Το Πανεπιστήμιο GAZI (GU) είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια με ιστορία που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920. Σήμερα, το GU (TRANKARA02) διαθέτει 21 σχολές, 16 επαγγελματικά κολέγια, 48 ερευνητικά κέντρα, κρατικό ωδείο και 7 ινστιτούτα, τα οποία εκτελούν ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι ένα από τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Βαθμολογείται στην 7η θέση μέσα στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια στην κεντρική εξέταση εισόδου. Το GU μαζί με τα πανεπιστήμια της Άγκυρας και του Hacettepe, διαθέτει πρόγραμμα κοινού πτυχίου. Το Πανεπιστήμιο του GAZI καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της συμφωνίας της Μπολόνια, στην οποία η Τουρκία έγινε συμβαλλόμενο μέλος το 2001. Το GU είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). Σήμερα δραστηριοποιείται στο FP7 (7 προγράμματα), στο Erasmus + (5 KA2, 12 άλλα έργα της ΕΕ), σε 180 διμερή πρωτόκολλα διεθνούς συνεργασίας και σε προγράμματα διπλού πτυχίου. Το GU ήταν επιτυχημένο στα προγράμματα LLP LdV με τον υψηλότερο βαθμό υποστήριξης που έλαβε μεταξύ των τουρκικών πανεπιστημίων σε αρκετές περιπτώσεις. Η Σχολή Εκπαίδευσης Gazi (GFE) από μόνη της είναι σχεδόν ίση ως προς ένα μικρότερο πανεπιστήμιο. Το Τμήμα προσφέρει την επαγγελματική εκπαίδευση στην υγεία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην αρχιτεκτονική, στην αστική και ηλεκτρική μηχανική, στην οικονομία και στον τουρισμό. Είναι ένα από τα πρώτα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καθηγητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτές και προγράμματα διαχείρισης αθλημάτων και αναψυχής. Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής μαζί με τη Σχολή Επιστημών Υγείας είναι οι δραστηριότητες και η εμπειρία του GU που σχετίζονται άμεσα με αυτό το πρόγραμμα, δεδομένου ότι όλοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, στην εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφορικής και ενημέρωσης(ICT) στην εκπαίδευση, στη βιοτεχνολογία, στην οικολογία και στην επισιτιστική επιστήμη. Ο κύριος στόχος του GU είναι να ενισχύσει την ικανότητα διεξαγωγής ολοκληρωμένων διατμηματικών και πολυεπιστημονικών μελετών για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με βελτιωμένες δεξιότητες και ικανότητες στη σύγχρονη κοινωνία της μάθησης. Ως συνεργάτης στο πρόγραμμα BIOTECH-GO, το GU είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη εθνικών μελετών για το BIOTECH-GO, για την ανάπτυξη και τη μετάφραση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην τουρκική Γλώσσα, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία του προγράμματος για μεικτή μαθησιακή εκπαίδευση στην βιοπληροφορική και στον ορισμό των τρόπων κατάρτισης. Το GU συμμετέχει στη δραστηριότητα διάδοσης και χρήσης, στη δοκιμή και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και στην τελική ανάλυση των επιπτώσεων του BIOTECH-GO. Τέλος θα διοργανώσει αποτελεσματικά μέτρα για δράσεις για την ζωή του έργου μετά το τέλος του.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.