Доклад на BIOTECH-GO за тестване и оценка

Накратко: стратегията за оценка на проекта BIOTECH-GO включва вътрешен и външен мониторинг и оценяване. Вътрешният мониторинг обхваща дейностите на партньорските организации, вътрешна оценка на междинните / крайните резултати от експерти и прилагане на индикатори за качество. Външният мониторинг прилага външни критерии за оценка, организирани от академични национални и международни структури.

Окончателното оценяване на резултатите от проекта се извършва чрез процес на изпитване / оценка и настройка. В резултат се предоставя доклад за оценка, който включва:

  • Набор от документи, относно процедурата за оценяване / сертифициране;
  • Информация за формата и конкретното съдържание на всяко събитие по оценяване и резюме за вида и спецификата на целевите групи и заинтересованите страни;
  • Обратна връзка относно приложимостта на продуктите от проекта;
  • Мерки, прилагани за окончателното завършване на планираните резултати.

В доклада за оценка се правят и съответните заключения за възможността за одобрение на системата за описание на квалификациите и пилотиране на процедура за мобилност с цел трансгранично / многонационално сътрудничество.

На: Английски

Достъпност: в мрежата

Методология: Методологията за оценка включва прилагане на стратегии за самооценка чрез въпросници, тестове и формуляри за оценка; създаване и използване на алгоритъм за обучителния процес, събиране на данни чрез структурирани инструменти за тестване; анализ на обратна връзка.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.